Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันที่ 14 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้ทำความสะอาดสำนักงานฯ ตามคำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นวันที่ 2

วันที่ 14 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้ทำความสะอาดสำนักงานฯ ตามคำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นวันที่ 2

  

แกลเลอรี่