Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดเลยร่วมกับโรงพยาบาลเลย ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตภาคสนาม ศาลาประชาคมจังหวัดเลย

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดเลยร่วมกับโรงพยาบาลเลย ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตภาคสนาม ศาลาประชาคมจังหวัดเลย

    

แกลเลอรี่