Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ “๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ลำดับที่ 1 – 32 - ลงทะเบียนเวลา 08.30 – 09.00 น. - ทำบันทึกข้อตกลง 09.00 – 10.00 น. - อบรมการบันทึกข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10.00 – 12.00 น. ลำดับที่ 33 – 63 - ลงทะเบียนเวลา 13.00 – 13.30 น. - ทำบันทึกข้อตกลง 13.30 – 14.30 น. - อบรมการบันทึกข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14.30 – 16.30 น.

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ “๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ลำดับที่ 1 – 32 - ลงทะเบียนเวลา 08.30 – 09.00 น. - ทำบันทึกข้อตกลง 09.00 – 10.00 น. - อบรมการบันทึกข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10.00 – 12.00 น. ลำดับที่ 33 – 63 - ลงทะเบียนเวลา 13.00 – 13.30 น. - ทำบันทึกข้อตกลง 13.30 – 14.30 น. - อบรมการบันทึกข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14.30 – 16.30 น.