Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ รายงานตัวเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย การรับต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองของข้าราชการและพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมป่าไม้ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ รายงานตัวเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย การรับต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองของข้าราชการและพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมป่าไม้ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ รายงานตัวเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย การรับต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองของข้าราชการและพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมป่าไม้ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

แกลเลอรี่