Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือข้อราชการ เรื่อง คำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปฏิทินปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิเชียร  ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือข้อราชการ เรื่อง คำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปฏิทินปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้

   

แกลเลอรี่