Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รุ่นที่ 3

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รุ่นที่ 3

นางสาวอัคริมา  หวานฉ่ำ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รุ่นที่ 3  ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560  ณ  ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบายและแผน  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม

แกลเลอรี่