Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เป็นประธาน การประชุมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการสร้างความรักและความผูกพันต่อองค์กร

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายวิเชียร   ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เป็นประธาน การประชุมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการสร้างความรักและความผูกพันต่อองค์กร

   

แกลเลอรี่