Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รับมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ จากนายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

แกลเลอรี่