Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 มกราคม 2561 ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ โดยมี นายพัสธร ไชยศึก เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ วัดโพนชัย ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

แกลเลอรี่