Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พ.ศ. 2564

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พ.ศ. 2564

    

เอกสารแนบ

01 ประกาศ ทส

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 83 ครั้ง

02 ประกาศ ทส

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 82 ครั้ง

03 ประกาศ ทส

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 84 ครั้ง

04 ประกาศ ทส

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 85 ครั้ง

05 ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ กำหนดอาคารประเภท ค เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (2564)

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 81 ครั้ง

06 เอกสารประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง มาตรา 80 (พิมพ

ขนาดไฟล์:4.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 80 ครั้ง

07 การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส

ขนาดไฟล์:4.11 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 79 ครั้ง

08 ข้อควรรู้ในการปฏิบัติตาม พรบ

ขนาดไฟล์:13.64 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 82 ครั้ง

เอกสารเผยแพร่ ชุดองค์ความรู้ การปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรและอาคารประเภท ค

ขนาดไฟล์:2.56 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 84 ครั้ง

เอกสารเผยแพร่ ชุดองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดินและอาคารประเภท ค

ขนาดไฟล์:6.51 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 87 ครั้ง

เอกสารเผยแพร่ ชุดองค์ความรู้ มาตรา 80 พ

ขนาดไฟล์:3.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 81 ครั้ง