Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

มอบเตียงไม่ไผ่ จำนวน 151 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดเลย

มอบเตียงไม่ไผ่ จำนวน 151 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดเลย

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 นายวิเชียร  ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเลย ส่งมอบเตียงไม่ไผ่ จำนวน 151 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดเลย ณ โรงพยาบาลสนามมณฑลทหารบกที่ 28  ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้รับมอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการระบาดไรคโควิด 19 ของจังหวัดเลยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แกลเลอรี่